Filosofi og filosoffer

Find flere artikler om filosoffer og filosofi.

Ordet filosofi kommer af oldgræsk hvor "philo" betyder kærlighed i en venskabelig form og "sophia" som betyder visdom.

Filosofi behandler de spørgsmål, som er grundlæggende både inden for det praktiske liv og inden for alle fag og videnskaber. En af filosofiens opgaver indenfor videnskab er at undersøge hvilke betingelser der skal opfyldes for at noget kan betragtes som gyldig viden. Derudover beskæftiger filosofi sig også med spørgsmål der er relevante for eksempelvis psykologi og sociologi. Her kan det f.eks. være spørgsmål og svar om hvad et menneske er hvilket forskellige filosofiske retninger giver helt forskellige svar på. Disse svar som forskellige filosoffer kommer med har stor indflydelse på hvordan vi i dag indretter os f.eks. indenfor behandling af psykiske og fysiske sygdomme, børnepasning og ledelse af medarbejdere i en virksomhed.

Filosofi links

Filosofi hos Wikipedia
Filosofi.net
Institut for Filosofi og Idehistorie - Aarhus Universitet
Pædagogisk Filosofi - Danmarks Pædagogiske Universitet
EMU - Danmarks undervisningsportal
Center for Filosofi & Videnskabsteori - Aalborg Universitet
Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.