Psykologi og psykologiske retninger

Læs flere artikler om psykologi.

Ordet psykologi er afledt af de oldgræste ord "psyche", som betyder sjæl, og logos, som betyder "læren om". Altså betyder psykologi læren om sjælen.

Psykologi defineres oftest som videnskaben om psykiske processerer. Det psykiske betegnes indefor forskellige psykologiske retninger eksempelvis med begreber som tanker, sind, psyke, bevidsthed, mentale proccesser, personlighed, handling og adfærd som kendetegner mennesker og dyr.

Indenfor psykologien er der mange retninger og områder med forskellige betegnelser. Disse er eksempelvis:
 • Arbejdspsykologi
 • Antipsykiatri
 • Personlighedspsykologi
 • Psykoanalyse
 • Socialpsykologi
 • Udviklingspsykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Adfærdspsykologi/behaviorisme
 • Gestaltpsykologi
 • Perceptionspsykologi
 • Børnepsykologi
 • Neuropsykologi
 • Gruppepsykologi
 • Postmoderne psykologi
Nogle retninger tager udgangspunkt i naturvidenskab og her er det primært indenfor biologi og medicin at man beskæftiger sig med psykologi.

Indenfor de humanvidenskaberne er det mere fag som filosofi, samfundsvidenskab, økonomi, antropologi og sociologi der også beskæftiger sig med psykologiske spørgsmål.

Psykologi links

Psykologi - Aalborg Universitet
Psykologi - Roskilde Universitetscenter
EMU - Danmarks undervisningsportal
Kognitiv psykologi
Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.