Sociologi og det sociale

Se andre artikler om sociologi.

Ordet Sociologi betyder læren om det sociale. Det sociale betyder det som vedrører forhold mellem mennesker og kommer af det latinske "socius" som oversættes til fælle, kammerat eller partner.

Sociologi er en term der anvendes om teorier og forskning der beskæftiger sig med sociale relationer. Altså forholdet mellem mennesker. Sociologien adskiller sig fra den klassiske psykologi, som undersøger den enkeltes psykologi eller personlighed. Dog er adskillelsen mellem sociologi og psykologi en firkantet klassifikation da de fleste forskere indenfor sociologien også beskæftiger sig med psykologi og omvendt.

Sociologi links

Sociologi definition - Leksikon.org
Sociologi - Aalborg Universitet
Dansk sociologforening
Pædagogisk sociologi - Danmarks Pædagogiske Universitet
Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.