Om Teorier.dk

Målet med teorier.dk er at formidle information om forskellige teoretiske områder indenfor samfunds- og humanvidenskaberne.

Fag som ligger indenfor områderne Teorier.dk fokuserer på er eksempelvis filosofi, psykologi, sociologi, politologi, økonomi, historie, sprog herunder lingvistik og grammatik.

Hvis du har kendskab til en teoretiker eller et område er du meget velkommen til at indsende et indlæg. På denne måde kan brugerne af siden hjælpe hinanden og på samme tid være med til at udvikle Teorier.dk som et forum for diskussion af samfunds- og humanvidenskabelige emner.

Har du lyst til at blive fast skribent kan du kigge her.

Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.