Indsend tekst

Forskere, undervisere, studerende eller andre med godt kendskab til et område opfordres til at bidrage med indlæg. Indsendelse af indlæg kan være en god måde at udbrede sin egen eller andres forskning til et bredere publikum, der kan få glæde af den.

Dokumenter må meget gerne være i HTML format, men Word, RTF m.m. er også velkomment.

Indlæg skal kun indsendes hvis forfatteren er indforstået med at de bliver offentliggjort på hjemmesiden og at andre må printe dem, samt at der eventuelt kan forkomme redigering.

Vedhæft indlæg:
Forfatterens navn:
Dit navn:
E-mail:
Evt. TLF:
Følgende elementer kan være nyttige at have med i et indlæg, men er ikke påkrævet.
  1. Kilder: En liste over bøger der uddyber det der skrives om, eller andre bøger af samme forfatter. På denne måde kan indlægget være med til at reklamere for forskerens egne værker og læseren kan få hjælp til videre litteratursøgning.

  2. Teoretikerens overordnede tilgang: Det kan være nyttigt for læseren at blive informeret om hvilken overordnet retning den enkelte teoretiker placerer sig indenfor.

  3. Hvilke andre teoretikere har forskeren ladet sig inspirere af?

  4. Hvad er teorien eller teoretikeren kritiseret for? Hvem har givet denne kritik og hvilken baggrund har kritikeren?

Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.