Hermeneutik, fortolkning og forståelse hos Hans-Georg Gadamer

Af Joachim Ohrt Fehler
Den tidlige hermeneutik, som Hans-Georg Gadamer stod for, tog udgangspunkt i at empiricisme er videnskabelig og dens områder er naturen og det der er objektivt, universielt og absolut. Målet med hermeneutikken er forståelse af det der er foranderligt, altså det subjektive, enestående og den menneskelige historie.

Om den hermeneutiske videnskabsteori fremlægger Hans-Georg Gadamer, at subjekter ikke kan få objektiv viden om det foranderlige. Udgangspunktet bliver som alternativ, at subjektet forstår gennem fortolkning. Dette er hermeneutikkens ontologiske udgangspunkt. Kriteriet for gyldig viden er forståelse. Denne er indenfor hermeneutikken defineret som subjektiv, partikulær og relativ.

Hvorvidt subjektet har forstået det, der fortolkes, giver visse problemer. For at forstå må subjektet fortolke, men fortolkningen er i sig selv skabt på baggrund af forståelse også kaldet forforståelse eller fordomme. Dette skaber en cirkelslutning, fordi det der fortolkes bliver forstået udfra en tidligere forståelse, som igen får indflydelse på nye fortolkninger. Dette kaldes den hermeneutiske cirkel og den fortsætter i det uendelige.

Hans-Georg Gadamer mener at det er væsentligt at sætte sine fordomme i spil for at sætte dem på spil. Herigennem bliver brud med traditionelle fordomme en mulighed, der så kan erstattes af nye forståelser, som så bliver til de nye fordomme. På denne måde vil Hans-Georg Gadamer afvise ideen om et fordomsfrit menneske som en utopi, fordi vi altid fortolker på baggrund af tidligere forståelser, som netop er vores fordomme.

Den senere hermeneutik begynder at kritisere empiricismen for at den også fortolker men nægter at acceptere det. Herved er pointen at det er bedre at være bevidst om at man ikke frembringer objektiv, universiel og absolut viden end at tro man gør det.

Der er ingen kriterier for hvad der kan fortolkes eksempelvis er fortolkningen "fisk flyver" i den sene hermeneutik lige så gyldig som fortolkningen "fisk flyver ikke", fordi de begge er udtryk for en subjektiv, partikulær og relativ fortolkning.

Kritik af hermeneutikken

Hermeneutikken er blevet kritiseret for at den er dogmatisk fordi den ikke kan påvise sit ontologiske udgangspunkt, altså at der eksistere et subjekt, og at dette subjekt kan forstå og fortolke.

Empiricistiske videnskaber kritiserer hermeneutikken for at den ikke frembringer rigtig gyldig viden, i objektiv, universel og absolut forstand.
Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.