Michel Foucault & magt - En kritik

Af Joachim Ohrt Fehler

Jean Baudrillard giver i sit værk "At glemme Foucault", en kritik af Michel Foucault. Baudrillard mener, at Foucaults magtanalytik gør et stort fremskridt i kraft af, at begrebet opgiver at grundlægge magten i produktionen som hos marxismen eller i begæret som i psykoanalysen (Baudrillard 1982, 53). Foucaults magtbegreb anses dog ikke for uproblematisk, hvilket fremgår af følgende citat:

Foucault afslører alle de kausalistiske og finalistiske illusioner om magten, men han fortæller os ikke noget om magtens eget simulakrum. (Baudrillard 1982, 53)
Simulakrum er Jean Baudrillards mest centrale begreb. Det dækker over begreber eller fænomener, der har cirkuleret gennem tiderne, og til sidst har fået status som noget, der eksisterer i virkeligheden på trods af, at det faktisk er en illusion. Foucaults magtbegreb bliver her netop kritiseret for at være en sådan illusion. Magtens bedrag er en fælde i diskursen, hvilket ligger i at "magten aldrig er der" (Baudrillard 1982, 54).

Her har Baudrillard en udmærket kritik af Michel Foucault. Det ligger i at Michel Foucault ikke diskuterer magten på samme måde som han gør når han f.eks. dekonstruere sandhedsbegrebet. Udover at det er problematisk at antage at magten eksisterer a priori som Foucault gør det, er det også kritisabelt at arbejde udfra en a priori antagelse om at den ikke er der, som Baudrillard gør. Uden at gå så langt som Baudrillard ved at sige at magt aldrig er der, er hans kritik dog væsentlig. Kritikken hjælper til at stille spørgsmålet; Hvilke konsekvenser har det for en analyse at arbejde udfra en antagelse om at magten eksisterer?

Dag Hede har i bogen det tomme menneske, skrevet følgende:

Magten fremstår hos Foucault som et ontologisk, samfundsmæssigt grundvilkår, at leve i et samfund er simpelthen ensbetydende med, at handling styre andre handlinger; et samfund uden magtrelationer er en abstraktion. (Hede 1997, 44)
I forhold til dette siger Michel Foucault følgende i et interview der er udskrevet i bogen Power/Knowledge:

As to the problem of fiction, it seems to me to be a very important one; I am well aware that I have never written anything but fictions. (Foucault 1980, 193)
Påstanden om at Michel Foucault ontologiserer magten er altså ikke helt berettiget, fordi at Foucault arbejder udfra begrebet fiktion. En fiktion er netop adskilt fra ontologi. Dog antager Foucault stadigt magt i hans fiktion, men han ontologiserer den ikke. Mange af Foucault begreber er hentet hos Friedrich Nietzsche, f.eks. magt, genealogi, fiktion, og sandhed. Om magt skriver Nietzsche følgende:

...every power draws its ultimate consequences at every moment. Supposing that this also is only interpretation-and you will be eager enough to make this objection?-well, so much the better. (Nietzsche 1989, 30-31).
Herved understreger Nietzsche at magten altså er en fortolkning og at det er bedre at betvivle magten end ikke at gøre det.

Litteratur

Baudrillard, Jean (1982): At glemme Foucault, Rhodos, København

Foucault, Michel (1980): Power/Knowledge, Harvester Press Limited, Hemel Hempstead

Heede, Dag (1997): Det tomme menneske, Museum Tusculanums forlag, København

Nietzsche, Friedrich (1989): Beyond Good & Evil, Vintage Books, New York
Udvalgte artikler
Filosofi: Dekonstruktion
Her introduceres dekonstruktionen som er en filosofi Jaques Derrida grundlagde.

Psykologi: Sigmund Freud og psykoanalysen
Her fremlægges psykoanalysen som er en af de væsentligeste psykologiske retninger.

Filosofi: Ludwig Wittgenstein: Fra logik til sprogspilsteori
Her skildres de to meget forskellige filosofiske sprogteorier som Wittgenstein beskæftigede sig med.

Sociologi og psykologi: Introduktion til Pierre Bourdieu
Om begreber og videnskabsteori hos Bourdieu, som i høj grad benyttes indenfor sociologien og psykologien.

Filosofi: Aristoteles logik og metafysik
En gennemgang af Aristoteles filosofi om logik og metafysik.